Generální
dodavatel
staveb

Realizace pozemních
a inženýrských staveb.

Projekce staveb

Zhotovíme projektovou dokumentaci.

Realizace staveb

Zařídíme kompletní výstavbu.

Čerpání betonu

Pro novostavby i rekonstrukce.

Armovna

Kvalitní železobetonové výstuže.

Stavebniny

Dodáme Vám veškerý stavební materiál.

Agroprodejna

Sortiment zahrádkářských potřeb.

Profil společnosti

Výrobním programem je realizace pozemních a inženýrských staveb. Disponujeme vlastními kapacitami, strojním a technickým vybavením. Uplatňujeme moderní technologie, klademe důraz na kvalitu a odbornost našich pracovníků. Tím budujeme dobré jméno společnosti.

Roční obrat (v mil. Kč)

Dokončených Projektů

Stavebních Let na trhu

zakázek za uplynulý rok

Komplexní realizace staveb

Od projektu, přes stavební povolení, samotnou realizaci stavby až po kolaudaci.

Námi realizované stavby

Výrobním programem je realizace pozemních a inženýrských staveb.

Poctivá práce
přináší výsledky.

Díky svědomité a cílevědomé práci se nám podařilo vybudovat zdravou společnost se silným zázemím.

 Disponujeme kvalitním vybavením a díky profesionálnímu přístupu k vedení staveb stavíme ve vysoké kvalitě při dodržování termínů realizace“

Ing. František Kuthan
jednatel K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.