Logistické centrum, Třebíč - Pocoucov

Název stavby

Brabec velkoobchod, Třebíč - Pocoucov

Investor

28,3 mil. Kč

Rozpočtová cena

30.6.2014

Termín dokončení