Výstavba výrobního areálu firmy Tekaben s.r.o

Název stavby

Tekaben s.r.o

Investor

28 mil. Kč

Rozpočtová cena

30.9.2021

Termín dokončení