(+420) 568 420 729

Aktuality

Úvodní stránka > Aktuality
11.5. 2020
Změna otevírací doby stavebnin

Nová otevírací doba ve stavebninách od 10.05.2021 !

Po-Pá 6:30-16:30
So 7:00-11:00
22.11. 2018
Volné pracovní místo
Společnost K-STAV Třebíč, s.r.o. příjme do pracovního poměru zedníky (jednotlivce i celé party) a tesaře. V případě zájmu pište na mail info@k-stavby.cz nebo volejte na 568420729
24.5. 2018
GDPR
Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

• přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
• opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
• výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
• omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
• právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem, námitky.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:

– v písemné listinné podobě, s úředně ověřeným podpisem žadatele, zasláním na adresu sídla správce (viz. kontakty)
– v elektronické formě, e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele, prostřednictvím elektronické podatelny správce (viz. kontakty)
– prostřednictvím datové schránky žadatele.
– žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce

V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.
29.3. 2018
Otevírací doba v prodejně hospodářských potřeb
Po-Pa 7:30 - 12:30 13:00 - 16:00
So 8:00 - 11:00